J. HUESMANN (ĐỨC)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Con mắt

TTCT - Chiến tranh diễn ra ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Âu từ sau Thế chiến II. Người xưa có câu “Xa mặt thì cách lòng”. Khi chúng ta chỉ được nghe báo đài đưa tin về cuộc khủng hoảng nhân đạo, ta không thể hình dung được hết nỗi đau của người dân Ukraine, cho đến khi tận mắt chứng kiến.