KỶ NGUYÊN

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Lá thư bác sĩ - Sức khỏe

TTCT - Về cơ bản, máy in 3D sinh học chẳng khác máy in văn phòng bao nhiêu, có điều “mực” có thể là những tế bào sống dính với nhau trong vô số lớp in, kết thành trái tim, quả thận hệt “hàng thật”, đem ghép vào cơ thể. Có vẻ như thời đó chẳng xa nữa, có thể chỉ là mươi năm nữa mà thôi!

Lá thư bác sĩ - Sức khỏe

TTCT - Năm 2015 bắt đầu với nghiên cứu cho rằng ung thư là chuyện hên xui, xảy ra do đột biến ADN ngẫu nhiên khi tế bào phân chia. Năm 2015 khép lại với một nghiên cứu khác, cho rằng lối sống quyết định khả năng mắc ung thư.