LÂM MINH TRANG (GÒ VẤP, TP.HCM)

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

Lâu nay rộ lên phong trào “lẩy Kiều” nhân sự kiện tại buổi chiêu đãi ngoại giao, phó tổng thống Mỹ đã “lẩy” hai câu thơ trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du khi đọc lời chào mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân chuyến thăm Mỹ. Đã gọi là phong trào trên mạng thì nó dễ lây thành... hội chứng, và tôi cũng không thoát khỏi sự “lây lan” này.