LÊ KHÁNH DUY

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Công nghệ

TTCT - Khi bàn về tiến bộ thực tế (chứ không phải trên màn ảnh rộng) của trí tuệ nhân tạo (AI), người ta hay nhắc đến phim Her (2013) của Hãng Warner Bros, với câu chuyện nam chính Theodore Twombly yêu Samantha, một... cô trợ lý ảo trên máy tính thậm chí còn không có hình hài người cụ thể.