LƯU PHAN

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Gặp gỡ & Đối thoại

TTCT - “Những người thật sự làm việc, đóng góp cho xã hội sẽ không tiêu phí năng lượng của mình vào sự cáu kỉnh” - tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, tác giả một cuốn sách tập hợp các bài bình luận về xã hội và văn hóa, những hiện tượng xã hội đương đại đang thu hút nhiều độc giả trẻ (*), nói với TTCT.

Chuyên đề

Bản “Tổng kết nghiên cứu về phương hướng cải cách đại học ở Việt Nam” của nhóm Đối thoại giáo dục (VED) do giáo sư Ngô Bảo Châu chủ trì đang được dư luận quan tâm dưới nhiều góc độ. Giáo sư Ngô Bảo Châu tiếp tục trả lời một số câu hỏi từ độc giả và những người quan tâm tới giáo dục đại học về vấn đề này.