LƯU VĂN SAY

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tạp bút

TTCT - Chẳng có lý do gì, khi nghĩ đến con số 3, tôi nhớ trong những tác giả tôi đọc, có ít nhất ba ông tên Karl: Jung, Marx và Popper. Tôi muốn nói một chút về ông Karl thứ ba: Popper.

Tạp bút

TTCT - Không cần nhìn bóng tà huy lộng lẫy qua tàn lá phượng vĩ này, không cần thoáng rùng mình vì gió chiều, không cần nhìn trời xanh sâu thăm thẳm kia, không cần thấy bồng bềnh trong chiều đang dâng ngập đây mà vẫn biết rằng thu đã về. Chỉ cần nghe tiếng bước mà biết chân con gái có chiều vội vàng cuống quýt, mà biết thu về.

Tạp bút

Yêu người sâu đậm quá, đến mức người là tất cả thì có thể bị nỗi đau mất người tàn phá, thậm chí đánh gục ta, trừ khi ta ra đi trước người, như một mánh lới trốn chạy. Để tránh bị đau khổ đánh gục thê thảm, bí quyết đây: đừng yêu ai cả, hoặc vì cầm lòng không đậu, thì cứ yêu thương, nhưng ít thôi!

Tạp bút

TTCT - Sài Gòn mưa đã vào giữa mùa. Cái nóng hầm hập cuối mùa khô kéo dài sang đầu mùa mưa đã qua hẳn.