MẬU TRƯỜNG - NGUYỄN HÙNG - 
CHÍ QUỐC

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Môi trường

Giờ đây sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra ở hầu hết các thời điểm trong năm với diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, khác hẳn với thực tế trước đây, chỉ 6 tháng mùa mưa (tháng 5 đến tháng 10 âm lịch) mới thường xảy ra sạt lở bờ sông và 6 tháng mùa khô (tháng 11 đến tháng 4 âm lịch) xảy ra sạt lở bờ biển.