MEL

Tác giả

Tổng số bài viết : 5 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Nhật ký thành phố
  • MEL
  • 11/08/2017
  • 459 từ

TTCT - .... Bỗng dưng một vị Bụt trẻ măng xuất hiện. Bụt đi xe Wave, chạy véo tới sau lưng chú, phía bên trái, rồi xòe chân phải ra kè vào đuôi xe chú...

Tạp bút
  • MEL
  • 24/12/2016
  • 1043 từ

TTCT - Giáng sinh. Nghe lòng thơm phức. Nghe lòng nao nức. Một thứ mùi khiến tôi hạnh phúc là mùi lá chanh. Cả một mùa đông, đó sẽ là thứ mùi tôi mong gặp nhất...

Nhật ký thành phố
  • MEL
  • 16/09/2016
  • 408 từ

Chừng ba tuần trở lại đây, khúc đường Cộng Hòa nối với Trường Chinh bước vào mùa thơm. Mỗi ngày, rất ngay ngắn, từng chiếc xe hàng rong chở đầy trái thị vàng ươm màu nắng đứng xếp hàng thẩn thơ chờ khách. Phía trước mỗi xe đều ghi tấm bảng viết bằng tay nắn nót nhất có thể: “Thị thơm cô Tấm”.