MINH HỢP

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Truyện ngắn

TTCT - Đoàn xuống, buổi lễ trao nhà được tổ chức trên nền nhà lổm chổm đá vụn. Người chụp hình khoảnh khắc trao nhà từ ngang hông trở lên, tường vẫn xanh và mái vẫn cao.

Truyện ngắn

TTCT - Dì đang lụm những cục xương gà văng khắp hàng ba, nhóm phụ nữ trong nhà đã hạ hết trái cây trên bàn thờ để tráng miệng. Lư hương vẫn còn nóng...