NGỌC LỮ

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Nếu ai từng đọc cuốn sách Tạo dựng tương lai của Frank H. T. Rhodes (nguyên chủ tịch Ủy ban Khoa học quốc gia, thành viên Hội đồng cố vấn chính sách giáo dục của tổng thống Mỹ) thì đều biết đến chiến lược phát triển giáo dục đại học Hoa Kỳ trong thế kỷ 21.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Kết quả đợt rà soát mới nhất tình hình hộ nghèo trên địa bàn TP.HCM của Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo (XĐGN) và việc làm TP cho thấy từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP đã phát sinh thêm 186 hộ nghèo (có thu nhập bình quân dưới 6 triệu đồng/người/năm), nâng tổng số hộ nghèo TP lên 17.219 hộ, chiếm 1,35% tổng số hộ dân TP.