NGUYỄN MỸ NỮ

Tác giả

Tổng số bài viết : 24 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Miếng đòn của mẹ luôn ngọt ngào ấm áp và chưa bao giờ được nhận mà tôi lại không thấy sung sướng và hân hoan.

Chị sống với cha, sau khi mẹ mất. Hai người và một căn nhà rộng. Người phía trước, người phía sau. Cha chị có cách sinh hoạt như các cụ đồ Nho ngày xưa. Thích dậy sớm, tự nấu nước, pha trà. Cha gọi chị bằng tiếng chuông rung.

Phiếm đàm

TTCT - Càng lúc tôi càng thấy khó khăn để tìm được một tiếng nói chung từ những bạn bè đồng tuổi. Họ như tất cả và họ chan hòa vào hết thảy với những đồng nhất, đồng đều và đồng loạt

Nhật ký thành phố

Dăm bảy năm cuối đời do yếu bệnh, má không thích ra ngoài. Sợ má bí bức, nói đưa đi đâu đó như vô siêu thị để thay đổi không khí, ra bờ hồ hóng mát hay tới nhà mấy đứa em, má tính tới tính lui rồi từ chối. Chỉ có đi chợ là ưng thuận ngay.

Tạp bút

TTCT - Vậy là chú Sáu đã không thể qua khỏi như bao lần trước đó. Người đàn ông này đã trên tuổi bảy lăm và bị đến mấy căn bệnh ngặt nghèo nên từ đầu năm đến giờ không hiếm lần phải nằm viện.

Tạp bút

TTCT - Trông mưa từ sau tết. Những nóng lòng chờ đợi mỗi lúc một tăng thêm. Tỉ lệ thuận với sự khô hạn càng lúc càng gay gắt hơn, càng kinh khiếp hơn.