NGUYỄN MỸ NỮ

Tác giả

Tổng số bài viết : 21 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Phiếm đàm

TTCT - Càng lúc tôi càng thấy khó khăn để tìm được một tiếng nói chung từ những bạn bè đồng tuổi. Họ như tất cả và họ chan hòa vào hết thảy với những đồng nhất, đồng đều và đồng loạt

Nhật ký thành phố

Dăm bảy năm cuối đời do yếu bệnh, má không thích ra ngoài. Sợ má bí bức, nói đưa đi đâu đó như vô siêu thị để thay đổi không khí, ra bờ hồ hóng mát hay tới nhà mấy đứa em, má tính tới tính lui rồi từ chối. Chỉ có đi chợ là ưng thuận ngay.

Tạp bút

TTCT - Vậy là chú Sáu đã không thể qua khỏi như bao lần trước đó. Người đàn ông này đã trên tuổi bảy lăm và bị đến mấy căn bệnh ngặt nghèo nên từ đầu năm đến giờ không hiếm lần phải nằm viện.

Tạp bút

TTCT - Trông mưa từ sau tết. Những nóng lòng chờ đợi mỗi lúc một tăng thêm. Tỉ lệ thuận với sự khô hạn càng lúc càng gay gắt hơn, càng kinh khiếp hơn.

Tạp bút

TTCT - Ở đây, gió nam bắt đầu thổi từ cách đây hai chục ngày. Đầu tháng 7 dương lịch mà thời tiết vẫn rất khó chịu. Cái thứ gió này mới tai quái chứ!

Truyện ngắn

TTCT - Đã sắp qua giêng mà vẫn còn rất lạnh. Nhưng thấm tháp gì so với chạp vừa qua. Lạnh và ẩm ướt. Nhà vườn trông chờ có mỗi một mùa tết mà thời tiết khắc nghiệt quá nên đành thất bát.