NGUYỄN THANH HÙNG HAI (LONG AN)

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Chuyên mục “Đời sống thị dân” TTCT số 8-09 ngày 1-3-2009 có bài “Nghĩa trang chó mèo” của tác giả Lâm Hoài. Đọc kỹ bài viết, dù xét theo góc độ nào tôi cũng thấy việc làm cái nghĩa trang ấy không hay ho gì, dù chủ nhân của nghĩa trang kỳ lạ ấy tốn tiền tỉ nhưng cho rằng không mưu cầu danh lợi, “chỉ mong cho linh hồn của chúng được nhang khói và có chốn đi về”. Chắc chắn chủ nhân nghĩa trang có lắm của nhiều tiền nên sẵn sàng bỏ ra cả 3.000m2 đất để dựng nghĩa trang cho chó mèo.