NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI THỨC HIỆN

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tiêu điểm

TTCT - Cuốn sách mới ấn hành Luật sư Vũ Trọng Khánh - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên cho thấy đất nước vừa có độc lập đã lo xây dựng ngay một nhà nước pháp quyền với tư tưởng rất hiện đại. Cuốn sách còn cho thấy một trí thức... sống lạ với câu hỏi đến hôm nay vẫn khó giải đáp hết được: “Sao ông giữ mình cẩn thận quá vậy?”.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Larry Berman - tác giả nhiều quyển sách nổi tiếng về VN. Sau một thời gian bận rộn trả lời rất nhiều câu hỏi của báo chí và bạn đọc khắp nơi về quyển Điệp viên hoàn hảo viết về anh hùng Phạm Xuân Ẩn, nay trong chuyến thăm VN từ ngày 8-5-2009, đến lượt chính ông trở thành đối tượng để trò chuyện tìm hiểu.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Ba người con với dâu rể là sáu, trong đó năm người là thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ, giảng dạy tại các trường đại học ở Pháp và Mỹ. Tuy nhiên, vợ chồng giáo sư Phan Đình Diệu bảo không có gì nên viết bởi “chuyện thường vậy thôi”, con họ chỉ “hòa nhập trong dòng nhiều thanh niên thành công”.