NGUYỄN THỊ TỊNH THY (KHOA NGỮ VĂN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - 1. Mùa Nobel 2000, khi cái tên Trung Quốc Cao Hành Kiện được xướng lên, đất nước Trung Quốc chìm trong thất vọng. Chính quyền Bắc Kinh xem giải Nobel này là sự “sỉ nhục” đối với Trung Quốc, bởi nhà văn Cao Hành Kiện lúc ấy đã mang quốc tịch Pháp sau một thời gian tị nạn chính trị tại nước này.