PHAN XUÂN LOAN (TRÍCH DỊCH)

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Gặp gỡ & Đối thoại

TTCT - Thời second hand là quyển sách cuối cùng trong loạt năm quyển sách chủ đề “con người đỏ” của nữ nhà văn Belarus Svetlana Aleksievich vừa đoạt Nobel 2015. Bài trả lời phỏng vấn nhan đề “Tạm biệt con người đỏ” đăng trên tờ Báo Nga ngay sau khi Thời second hand cùng lúc được xuất bản ở Nga, Đức và Thụy Sĩ năm 2013 (1). TTCT trích giới thiệu cùng bạn đọc.