QUANG TRUNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Nhật ký thành phố

TTCT - Hằng ngày tôi có nhiệm vụ đưa đón con vừa vào lớp 10. Bữa nào đi sớm một chút thì ngồi cà phê đối diện cổng trường vì có WiFi. Muốn uống gì thì gọi, không uống thì xem như ngồi ké trú nắng vậy. Riết rồi quen, khách và chủ gặp nhau đều vui lên thấy rõ.