QUỐC TÂN THỰC HIỆN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Giáo dục

TTCT - Có một trại hè “Gặp gỡ toán học” ở ĐHQG TP.HCM, nơi sinh viên sẽ tìm hiểu những bài toán kiểu như “cho một hòn đá rơi từ trên nóc nhà và một người quan sát, hỏi khi nào người đó nhìn thấy hòn đá rơi nhanh nhất”! TTCT trò chuyện với TS Trần Nam Dũng về câu chuyện học và dạy toán nên như thế nào trong tương lai.