SARAH BROOK

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Từ Bangladesh, một trong bốn đồng tác giả của báo cáo mới nhất mà Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF Việt Nam) công bố về sự tuyệt chủng của tê giác Java một sừng ở Việt Nam (Rhinoceros sondaicus), tiến sĩ Sarah Brook đã chia sẻ với TTCT những suy nghĩ của bà trước thực trạng đe dọa đối với sự tồn tại của các loài động vật hoang dã quý hiếm ở Việt Nam.