S.HUYÊN - N.KHÔI

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Thể thao

TTCT - Thành Lương, Trọng Hoàng và Long Giang là ba ngôi sao sẽ xuất hiện lần cuối ở SEA Games này. Trong số những gương mặt mới được HLV Falko Goetz tin cậy, chúng tôi cho rằng những cái tên sau đây sẽ tỏa sáng.