STANISLAV VOSTOKOV

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Ryzhka ngồi trước mặt tôi và tru lên. Tru với cảm xúc, hết lòng. Nó im vài giây, lắng nghe "con sói lò", rồi một lần nữa: "Hú!" Và kỳ lạ thay, nếu riêng biệt, tiếng rít của gió và tiếng tru của con chó hoàn toàn có thể chịu được. Nhưng cùng nhau, chúng hợp thành một thứ gì đó thật rùng rợn!