T.A.

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tuổi Trẻ cuối tuần
  • T.A.
  • 03/03/2010
  • 828 từ

TTCT - Trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam năm nay (từ 26 đến 28-2) hướng về đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, sân Thơ trẻ 2010 sẽ dành cho người yêu thơ nhiều điều bất ngờ với chủ đề “Thơ trẻ - chuyển động của cảm giác”.