THUẬN AN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Văn hóa

TTCT - Chuyện một quốc gia phát triển lại quan tâm và muốn học hỏi kiến trúc từ những ngôi nhà nổi trên nước ở Việt Nam vốn dĩ khá tuềnh toàng nghe có vẻ... khó tin. Nhưng đối với kiến trúc sư (KTS) Hans Peter Hagens, đó là chuyện hoàn toàn có thể.