TÔ VĨNH HÀ

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Sáng 12-11-2007. Tiếng chuông báo thức gọi tôi dậy lúc 5 giờ. Tôi để chuông vì thức khuya sợ ngủ quên, bởi hôm nay là ngày đưa một đồng nghiệp ra nghĩa trang.