TỔNG THỐNG MYANMAR THEIN SEIN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Thời sự quốc tế

TTCT - Chỉ ít lâu sau khi tự cởi trói và được tháo gỡ cấm vận, Myanmar đã đề ra mục tiêu trở thành nước xuất khẩu gạo số 1 thế giới với giá bán không phải là “bèo”. Đây là kết quả của quá trình “cởi trói” mọi mặt của đất nước này.