TRẦN MAI - LÊ TRUNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Hồ sơ

TTCT - Đỉnh Ziliêng (xã Axan, huyện Tây Giang, Quảng Nam) như một thành lũy rừng nguyên sinh khi bao vây lấy trùng điệp núi đồi là đại ngàn xanh thẳm. Ở đó, hai người đàn ông có thể nhớ từng vị trí cây cổ thụ, từng quả đồi và số lượng cây.