TRẦN NHÃ THỤY THỰC HIỆN

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Lâu nay nói đến sách kinh tế, không ít bạn đọc vẫn hiểu rằng sách kinh tế là sách dạy bí quyết kinh doanh, sách về quản trị hay marketing... Có thể gọi chung là sách dạy làm giàu. Để hiểu thêm về sách kinh tế, TTCT đã có cuộc trao đổi với dịch giả chuyên ngành sách kinh tế học Nguyễn Đôn Phước.

Gặp gỡ & Đối thoại

TTCT - Tiểu thuyết Hội thề của nhà văn NGUYỄN QUANG THÂN vừa được trao giải A cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam lần 3 (2006-2009). Một cuốn tiểu thuyết lịch sử nhưng “không kể chuyện lịch sử“ mà tái hiện một thời khắc, với cái nhìn và tâm thế của người hôm nay.