TRANG HẠ

Tác giả

Tổng số bài viết : 5 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Tôi có thói quen giữ lấy những tin tức báo chí, những hình ảnh, sự kiện xảy ra vào đúng ngày các con tôi chào đời, tôi nghĩ khi các con tôi lớn lên chúng sẽ hình dung được cuộc sống này ra sao ngày chúng được sinh ra.