TS.BS LÝ ĐẠI LƯƠNG 
(KHOA Y, ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Sức khỏe

TTCT - Việc nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 của hai hãng Moderna và liên minh Pfizer/BioNTech đạt kết quả thần tốc là nhờ sử dụng công nghệ di truyền và có sẵn một số kinh nghiệm, thành tựu nghiên cứu từ đợt dịch SARS trước đó. Còn một yếu tố quan trọng thứ ba mới được tiết lộ gần đây: một thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong cấu trúc protein của virus.