TS.KTS NGÔ VIẾT NAM SƠN

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Có nên xây những công trình cao tầng ở khu trung tâm? Dưới làn sóng xây dựng ồ ạt của thời kỳ đổi mới II tại TP.HCM, hơn lúc nào hết, chúng ta vẫn cần nhiều đầu tư suy nghĩ thêm về cặp phạm trù đối lập nhưng lại cùng nằm trong một thể thống nhất “bảo tồn - phát triển”, để cùng nhau xác định lại hướng đi cho công tác quản lý qui hoạch và kiến trúc.