VĨNH BÌNH

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

TTCT - Cả tháng nay, K., nhân viên huy động của một ngân hàng, có mặt ở trụ sở đúng giờ thay vì đến thăm khách hàng rồi mới đến nơi làm việc. Sắp tới, ngân hàng của K. tăng cường kiểm soát hiệu quả làm việc của nhân viên. Các ngân hàng đang vào cuộc “thắt lưng buộc bụng”, thẳng tay sa thải, cắt giảm nhân viên, quản lý chi phí và hoạt động chặt hơn.