VĨNH THẮNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Văn hóa

TTCT - Không có gì ngạc nhiên khi Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ sách lớn nhất thế giới, với số tựa sách mới hàng năm tuy đứng sau Trung Quốc nhưng tỉ lệ trên đầu người lại gần gấp ba, theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà xuất bản quốc tế (IPA) năm 2017.