VƯƠNG THUẤN

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Về quê, nằm đong đưa trên võng thì bà chị nhờ: “Cậu đi chở giùm cháu đi học về cái”. Tôi ngạc nhiên: “Nó học trường nào?”. “Thì trường cậu học hồi nhỏ đó!”. Ngôi trường ấy cách nhà tôi chừng 500m và cháu tôi đã 11 tuổi rồi. Lại hỏi: “Sao nó không đi bộ về, gần xịt mà!”. Chị chép miệng: “Gần đâu, xa chứ, cả nửa cây số, xe cộ thì đông, ai biết chuyện gì, cậu có đón không?”.