Tag:

8 con hổ chết

TTCT - Hổ nuôi nhốt phải sống trong khuôn viên chật chội, để du khách đến chiêm ngưỡng nhưng cũng có nơi chúng được nuôi trong bí mật để đợi người mua trả giá. Từ đây, da, lông, xương, răng và cả bộ phận sinh dục của chúa sơn lâm được tận thu làm thức ăn, đồ trang sức hay làm thuốc.