Tag:

Apple khóc

Việc mất thương hiệu iPhone vào tay một hãng đồ da ở Trung Quốc là vố đau cho Apple, nhưng cũng là một “nghiên cứu tình huống” thú vị cho các doanh nghiệp khác xung quanh vấn đề đăng ký thương hiệu ở thị trường tỉ dân này.