Tag:

Bà Leslie Crocker Snyder

TTCT - Liên Hiệp Quốc kỷ niệm 75 năm thành lập ngay giữa đại dịch COVID-19 toàn cầu. Kỳ vọng của cuộc họp Đại hội đồng trực tuyến mới rồi là tái khẳng định chủ nghĩa đa phương và thiện chí cũng như tình đoàn kết để đối phó dịch bệnh. Nhưng diễn đàn trên thực tế diễn ra hoàn toàn khác: nó trở thành sân khấu để hai siêu cường kình chống nhau kịch liệt và phân cực cả thế giới…