Tag:

Bại não

TTCT - “Ở miệt này, từ trước tới nay hễ ai nghe nói con mình bị bại não thì đều lắc đầu, coi như chờ chết, dù nhiều lúc tui cũng thấy con mình nghe được, hiểu được. Giờ nghe cô đây nói mới biết rằng có thể tập cho con từ từ, biết đâu nó sẽ khá hơn, biết đi học, biết nói chuyện”.