Tag:

Bạn trẻ chơi vơi

TTCT - LTS: Bạn trẻ chơi vơi, buồn chán, vô cảm với xung quanh, rơi vào trầm cảm, có hành động tiêu cực, thậm chí kết thúc cuộc sống... Hiện tượng này ngày càng phổ biến. Nhưng bên cạnh đó không ít những trường hợp đối mặt và vượt qua khủng hoảng một cách kiên cường. Diễn đàn mới chờ đợi những câu chuyện của bạn đọc.