Tag:

Bảo quản thực phẩm

TTCT - Quốc gia nào, gia đình nào rồi cũng có lúc lo âu đối diện chuyện tai họa, bất trắc, nên chuẩn bị trước các phương án dự trữ, phòng thân là chuyện ắt phải làm. Dự trữ thực phẩm là một ví dụ...