Tag:

Bảo tàng nghệ thuật

TTCT - Như nhiều quốc gia láng giềng thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, thủ đô Abu Dhabi bơi trong dầu mỏ, nguồn tài nguyên dường như bất tận, hay ít nhất là quyền lực của nó đối với thế giới khát năng lượng hầu như vô tận. Và lại một lần nữa, các ông vua dầu mỏ ở đó chứng tỏ với thế giới rằng sức mạnh của đồng tiền có thể chinh phục từ Leonardo da Vinci qua Vincent van Gogh đến Jeff Koons.