Tag:

Bất bình đẳng giàu nghèo

TTCT - “Giải quyết vấn đề bất bình đẳng, bất công ở VN là một trong những ưu tiên chiến lược của Oxfam giai đoạn 2016-2020” - bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, trưởng chiến dịch thu hẹp khoảng cách và báo cáo bất bình đẳng tại VN của Oxfam VN, nói.