Tag:

Bất ổn xã hội

TTCT - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa đưa ra bản khuyến cáo dành cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm tư vấn các chính phủ điều chỉnh chính sách thích hợp trong thời buổi giá cả leo thang.