Tag:

Bát Tràn

TTCT - Lâu lắm mới có một năm mưa tầm tã suốt từ sau mùa xuân tới giờ. Suốt từ năm 2000 đến nay, trời rất ít khi mưa lâu, sông, hồ đều ít nước.