Tag:

Bệnh 3D

TTCT - Căn bệnh “3D” này đã được nói mãi nhưng vẫn không thuyên giảm. May làm sao, kỳ này thì đại diện nhà tài trợ lên tiếng...Thế nên các sếp nhà ta hứa sẽ thay đổi.