Tag:

Bi quan

TTCT - Việc chính quyền một số nơi đang xem xét mở cửa từng phần bằng công cụ thẻ xanh, thẻ vàng... gây ra không ít lo ngại và phản ứng, bởi một lý do quan trọng là nhân tâm chưa thực sự “an”.

TTCT - Hiện nay không ít người chê ngành sư phạm cũng như xem thường nghề giáo. Thật nghịch lý khi nghề dạy người và xây dựng nhân cách con người lại bị xem thường.