Tag:

Big Bang

  • TTCN
  • 29/5/2004
  • 1453 từ

TTCN - Đầu tháng 5-2004, nhân chuyến thăm Paris của giáo sư Trịnh Xuân Thuận, Vietsciences đã tiến hành một cuộc phỏng vấn ông. Giáo sư Trịnh Xuân Thuận bảo vệ luận án tiến sĩ vật lý thiên văn tại Đại học Princeton năm 1974, hiện giảng dạy tại Đại học Virginia.