Tag:

Bình ổn xã hội

TTCT - Sau bầu cử tổng thống ở Nga, tới đây ông Putin sẽ phải điều chỉnh “thước ngắm” xã hội một chút. Ở Pháp, một tháng trước vòng một bầu cử tổng thống ai cũng chăm chăm vô bài toán xã hội.