Tag:

Bộ tứ kim cương

TTCT - Nhiều trang tin tài chính lớn đã nhận định rằng Việt Nam có thể trở thành người chiến thắng nhờ sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư mạnh mẽ từ Trung Quốc ở giai đoạn hậu COVID-19. Nhưng cuộc đua trở thành công xưởng mới của thế giới, hay thậm chí chỉ để trở thành số 1 trong công thức Trung Quốc + 1 của các tập đoàn toàn cầu không hề dễ dàng.