Tag:

Bộ Xây dựng

TTCT - TP.HCM đang gặp nhiều vấn đề nan giải trong việc giải quyết các chung cư xuống cấp. Để doanh nghiệp làm thì gặp vấn đề về lợi nhuận, còn Nhà nước làm thì ngân sách eo hẹp.