Tag:

Bội chi ngân sách

TTCT - Những đề xuất thuế khóa liên tục gần đây của Bộ Tài chính, đỉnh điểm là thuế tài sản, đã làm công chúng hết sức bức xúc. Tại sao người dân lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Và liệu có cách tiếp cận nào khác dung hòa cho cả hai phía?

TTCT - Bội chi của nước chủ nhà cho các kỳ thế vận hội thường rất lớn, dù thường bị ém nhẹm. Việc vung tay quá trán thậm chí có thể góp phần vào một cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế rất lớn sau đó, như Hi Lạp với Olympic Athens 2004. Liệu Brazil có tránh được vết xe đổ đó?