Tag:

Kịch bản nào?

TTCT - Dự án BOT Cai Lậy tại Tiền Giang ngay khi bắt đầu thu phí (tháng 8-2017) đã gặp phải sự phản đối của người dân do vị trí đặt trạm mà đa số cho là chưa hợp lý. Sự việc kéo dài đến nay và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng thu phí 1-2 tháng để làm rõ các vấn đề. 

BOT: Địa vị pháp lý thấp và những nguy cơ tiềm ẩn

TTCT- Làm thế nào để kiểm soát tốt hơn các dự án BOT khi mà đánh giá từ đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao nhận định tới 13 điểm hạn chế, bất cập?